Wat hou jij netto over van je bruto salaris? En wat is jou optimale salaris? Onder het optimale salaris verstaan wij het optimale salaris voor de belasting, dus hoe kun je toch een leuk netto-inkomen hebben, terwijl je een zo laag mogelijk belasting percentage betaald. Veel mensen vinden het ingewikkeld om te bepalen hoeveel belasting ze moeten betalen over hun bruto-inkomen en hoeveel ze uiteindelijk netto overhouden. Het Nederlandse belastingstelsel kan soms best ingewikkeld zijn. In dit artikel leggen we het inkomstenbelasting stelsel uit (gebaseerd op 2024), we gaan er hierbij uit dat je werkt voor een werkgever (de belastingregels voor een zelfstandige zijn net even wat anders). Later in het artikel berekenen we “van bruto naar netto” voor een salaris van 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 en 5000 euro. Naast de bruto naar netto berekening kijken we wat het efficiëntste inkomen is, waarbij je zo min mogelijk belasting betaald. Hierbij houden we rekening met: inkomstenbelasting, algemene heffingskorting en arbeidskorting.

De getallen in dit artikel zijn gebaseerd op het belastingplan 2024, dat in september 2023 (Prinsjesdag) gepresenteerd is. De officiële belastingplan stukken van de overheid voor 2024 kun je vinden op deze website. Erg interessant is bijvoorbeeld het stuk over de marginale druk en gemiddelde druk, waarin de verschillen tussen 2023 en 2024 te zien zijn.

Belastingstelsel uitgelegd

Verdien je geld door te werken, dan betaal je belasting over je verdiensten, dit heet inkomstenbelasting. Inkomstenbelasting valt in box 1 van het belastingstelsel. Box 1 bestaat in 2024 uit de volgende twee schijven:

Box 1 2024Belastbaar inkomenBelastingpercentage
Schijf 1< € 75.62436,97%
Schijf 2> € 75.62449,50%

Is je bruto-inkomen dus lager als 75.624 euro, dan betaal je over je bruto-inkomen 36.97% procent belasting. Is je bruto hoger als 75.624, dan betaal je 36.97% over 75.624 en betaal je over je inkomsten boven de 75.624 euro 49,50% belasting.

Hieronder drie voorbeelden ter illustratie:

 1. Verdien je 25.000, dan betaal je dus (25.000 * 36,97%) 9.242 aan belasting.
 2. Verdien je 40.000, dan betaal je dus (40.000 * 36,97%) 14.788 aan belasting.
 3. Verdien je 100.000, dan betaal je dus (75.624 * 36,97% + 24.376 * 49,50%) 40.024 aan belasting.

De basis van het inkomstenbelasting stelsel is dus relatief simpel. Het wordt echter wat ingewikkelder als je aftrekposten, de algemene heffingskorting en arbeidskorting meeneemt in de berekening. Onderstaand leggen we de algemene heffingskorting, arbeidskorting en aftrekposten aan je uit, om zo stapsgewijs uit te kunnen rekenen wat er netto overblijft van jouw bruto-inkomen.

Aftrekposten belasting uitgelegd

Aftrekposten zijn specifieke kosten die je mag aftrekken van je brutosalaris. Hierdoor wordt het bedrag waarover de belasting wordt betaald lager en betaal je uiteindelijk dus minder belasting en houdt je netto meer over. Je brutoloon min je aftrekposten wordt het belastbaar inkomen genoemd.

Geldige aftrekposten voor de belastingdienst zijn:

 • Zorgkosten
 • Hypotheekrente
 • Pensioenpremie
 • Partneralimentatie
 • Giften en schenkingen aan een goed doel
 • Woon-werk reiskosten met het openbaar vervoer

Hieronder weer een aantal voorbeelden ter uitleg:

 • Verdien je 25.000, heb je 2.000 aan aftrekposten, is je belastbaar inkomen dus 25.000 – 2.000 = 23.000, dan betaal je dus (23.000 * 36,97%) 8.503 aan belasting. Zonder aftrekposten zou dit 9.212 aan belasting zijn.
 • Verdien je 40.000, heb je 5.000 aan aftrekposten, is je belastbaar inkomen dus 40.000 – 5.000 = 35.000, dan betaal je dus (35.000 * 36,97%) 12.939 aan belasting. Zonder aftrekposten zou dit € 14.788 aan belasting zijn.
 • Verdien je 100.000, heb je 8.000 aan aftrekposten, is je belastbaar inkomen dus 100.000 – 8.000 = 92.000, dan betaal je dus (75.624 * 36,97% + 16.376 * 49,50%) 36.024 aan belasting. Zonder aftrekposten zou dit € 40.024 aan belasting zijn.

Algemene heffingskorting uitgelegd

Iedereen die belasting betaald heeft recht op de algemene heffingskorting. Dit is een korting op de inkomstenbelasting, waardoor je minder belasting betaald. Het doel van de heffingskorting is om de lagere inkomens relatief minder belasting te laten betalen (en dus netto meer over te laten houden). Hoeveel de algemene heffingskorting is, is daarom afhankelijk van je inkomen.

De maximale algemene heffingskorting in 2024 is 3.374. Vanaf een belastbaar inkomen van 24.904 wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 6.652%. Dus voor iedere 1000 die je boven de 24.904 zit, neemt de algemene heffingskorting dus af met 66.52.

Belastbaar inkomen box 1Algemene heffingskorting
tot 24.9053.374
vanaf 24.905 tot 75.6263.374 – 6.652% * (belastbaar inkomen – 24.904)
75.6260

Hieronder weer een aantal voorbeelden (om de berekening wat te versimpelen, zijn geen aftrekposten meegenomen):

 • Heb je een belastbaar inkomen van 25.000, dan is de algemene heffingskorting (3.374 – (25.000 – 24.904) * 0.0652) 3.368, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.
 • Heb je een belastbaar inkomen van 40.000, dan is de algemene heffingskorting (3.374 – (40.000 – 24.904) * 0.0652) 2.370, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.
 • Heb je een belastbaar inkomen van 100.000, dan is de algemene heffingskorting (3.374 – (100.000 – 24.904) * 0.0652) 0, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.

Arbeidskorting uitgelegd

De naam zegt het al arbeidskorting is een heffingskorting die je krijgt als je werkt. Het doel van de korting is om werken te stimuleren en daarnaast om de lagere inkomens relatief minder belasting te laten betalen (en dus netto meer over te laten houden). Net als de algemene heffingskorting is de hoogte van de arbeidskorting afhankelijk van je inkomen.

De maximale arbeidskorting in 2024 is 5.553 en is inkomensafhankelijk. Over de eerste 11.809 bouw je 8,231% arbeidskorting op, na deze grens bouw je vervolgens 29.861% arbeidskorting op tot 25.888, na deze grens bouw je 3,085% arbeidskorting op tot het afbouwpunt 39.898. Vanaf het afbouwpunt van 39.898 wordt de arbeidskorting met 6,51% afgebouwd.

Belastbaar inkomen box 1Arbeidskorting
tot €11.8098,321% * belastbaar inkomen
vanaf €11.810 tot €25.888€ 972+ 29,861% * (belastbaar inkomen – € 11.809)
vanaf €25.889 tot €39.8985.176 + 3,085% * (belastbaar inkomen – €25.888)
vanaf €39.8995.553- 6,510% * (belastbaar inkomen – € 39.898)

Hieronder weer dezelfde 3 voorbeelden, maar nu voor het berekenen van de arbeidskorting:

 • Heb je een belastbaar inkomen van 25.000, dan is de arbeidskorting (884 + 0.29861 * (25.000 – 11.809)) 4.911, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.
 • Heb je een belastbaar inkomen van 40.000, dan is de arbeidskorting (5.176 + 0.03085 * (40.000 – 888)) 5.546, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.
 • Heb je een belastbaar inkomen van 100.000, dan is de arbeidskorting (5.553 – 0.0651 * (100.000 – 39.898)) 1640, dit bedrag wordt afgetrokken van jou te betalen belasting en is dus een korting.

Jouw salaris van bruto naar netto (2024)

Om je salaris van bruto naar netto om te rekenen is het belangrijk om te bepalen hoe je rekent. Neem je bijvoorbeeld je vakantiegeld (8% van inkomen) mee in je maandinkomen? Of neem je je 13e maand mee in je maandinkomen? Dan komt het bruto maandinkomen een stuk hoger uit, dan iemand die dit weglaat. Vandaar dat wij het ook altijd lastig vinden als inkomens met elkaar vergeleken worden, zo kan iemand die zegt dat hij 3000 euro per maand (inclusief vakantiegeld en 13e maand) bruto verdient, op jaarbasis ongeveer evenveel verdienen als iemand die zegt dat hij 2500 euro bruto per maand verdient (exclusief vakantiegeld en 13e maand).

Om misverstanden te voorkomen, is het daarom verstandig om met het jaarlijks inkomen te rekenen. Dit jaarinkomen is dus inclusief vakantiegeld, 13e maand en een eventuele bonus. In de berekeningen die onderstaand volgen, hebben wij het jaarinkomen gebruikt, mochten we van een bedrag per maand spreken, is dit het dus het totale jaarinkomen/12 maanden.

Op basis van de bovenstaande uitleg rondom inkomstenbelasting, aftrekposten en belastingkortingen kun je jou netto salaris dus uitrekenen volgens de volgende formule:

Netto jaarsalaris = bruto jaarsalaris – eventuele pensioenpremie – inkomstenbelasting + algemene heffingskorting + arbeidskorting + aftrekposten

Check in onderstaande tabel wat er netto van jouw bruto-inkomen overblijft. Belangrijk om te vermelden is dat in deze voorbeeld berekening geen rekening is gehouden met aftrekposten of pensioenpremie.

Salaris berekening van bruto naar netto

Optimaal salaris – bij welk loon betaal je het laagste percentage belasting

Kijkend naar de laatste kolom van bovenstaande tabel zie je wat het werkelijke belastingpercentage is dat je over je brutosalaris betaald.

Echt van een optimaal salaris spreken kunnen we niet, in absolute euro’s loont het namelijk altijd om meer te gaan werken of meer te gaan verdienen. Maar percentueel gezien is dit twijfelachtig. Kijkend naar de tabel zie je bijvoorbeeld dat je tot een inkomen van 25.000 bijna geen belasting betaald (3,9%) en dat vanaf hier het daadwerkelijke belastingpercentage snel oploopt.

Soms kan het dus een afweging zijn om minder te gaan werken, natuurlijk lever je dan in absolute getallen salaris in, maar per gewerkte dag kan het zijn dat je uiteindelijk meer salaris overhoudt. Verdien je bijvoorbeeld 50.000 bruto per jaar voor 5 dagen in de week, dan hou je hier netto € 38.115 aan over. Zou je parttime gaan werken voor 3 dagen in de week, dan gaat je salaris van € 50.000 naar € 30.000. Van deze € 30.000 hou je € 27.247 netto over, je betaald dus een stuk minder belasting. Per dag (heel jaar) dat je werkt, verdien je bij 5 dagen dus € 38.115/5 = € 7.623 euro. Per dag (heel jaar) dat je werkt, verdien je bij 3 dagen dus € 27.247/3 = 9.082 euro. Dat is per dag (heel jaar) dus 16% meer.

Let op: dit is geen stimulans om minder te gaan werken. Maar wel goed om je ervan bewust te zijn, hoe het belastingstelsel in zijn werk gaat. Zodat je bewuste keuzes kunt maken in het leven.

2000 bruto naar netto

Verdien je €  2.000 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 1.926 netto.

2500 bruto naar netto

Verdien je €  2.500 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 2.271 netto.

3000 bruto naar netto

Verdien je €  3.000 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 2.568 netto.

3500 bruto naar netto

Verdien je €  3.500 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 2.844 netto.

4000 bruto naar netto

Verdien je €  4.000 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 3.093 netto.

5000 bruto naar netto

Verdien je €  5.000 bruto, dan verdien je volgens onze berekeningen (zie bovenstaande tabel en uitleg) € 3.592 netto.

Herevaluatie spaargeld

Vond je dit artikel nu interessant en leerzaam, wij hebben pasgeleden een herevaluatie van ons spaargeld gedaan. Hierbij hebben we kritisch gekeken, hoe we veilig kunnen sparen en toch een leuke rente kunnen ontvangen. Over deze herevaluatie hebben wij een aantal artikelen geschreven, check ze hier: Raisin evaluatie en Bunq evaluatie.

error: Content is protected !!