Is Raisin betrouwbaar en veilig? Deze vraag vormt de basis voor onze Raisin review. Als spaarder wil je natuurlijk te allen tijde voorkomen dat jouw zuurverdiende spaargeld ineens verdwijnt. Je wil deze belangrijke vraag dan ook voor jezelf beantwoord hebben, voordat je spaargeld bij een buitenlandse bank neerzet. Check in deze Raisin review onze bevindingen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de Raisin bank.

Raisin uitgelegd

Wat is Raisin? Raisin is een online internationaal spaarplatform die je toegang geeft tot deposito- en spaarrekeningen van Europese banken. Over het algemeen bieden de banken op het platform een hogere spaarrente vergeleken met de traditionele grootbanken in Nederland (ING, Rabobank, ABN AMRO of Volksbank). Het platform geeft spaarders de mogelijkheid om hun geld veilig (gedekt door depositogarantiestelsel) en makkelijk te stallen bij Europese banken. Hierdoor kunnen spaarders profiteren van een hogere spaarrente en dus een hoger rendement op hun spaargeld.

Hoe verdient Raisin geld?

Voor de spaarder is het gratis om een rekening bij Raisin te openen. Je zult dan wellicht denken: Hoe verdient Raisin hun geld? Raisin ontvangt voor hun spaarplatform een commissie van de partnerbank. Ze krijgen dus een vergoeding van de partnerbank om te bemiddelen tussen jou en deze partnerbank. Hoeveel Raisin aan commissie krijgt weten we niet precies. Maar kijkend naar het voorbeeld van de Nordax bank krijgen spaarders voor een 1-jarig deposito via Raisin 3,95% rente (augustus 23), terwijl directe klanten van Nordax bank op dit moment 4,2% rente (augustus 2023) krijgen voor een 1-jarig deposito. Hier ziet dus een verschil in van 0.25%. Disclaimer: we weten niet of Raisin deze 0.25% ontvangt, maar we kunnen ons voorstellen, dat het systeem zo werkt.

Wie zijn de investeerders achter Raisin?

Investeerders achter het platform zijn onder andere Goldman Sachs, PayPal en Deutsche Bank, allemaal gerenommeerde partijen. Daarnaast hebben er nog een aantal durfkapitaal investeringsfondsen geïnvesteerd in Raisin, zoals bijvoorbeeld Index Ventures.

Hoe werkt Raisin?

We kunnen de werking van Raisin het makkelijkst uitleggen aan de hand van de 3 type rekeningen die je hebt bij het spaarplatform.

Tegenrekening: Dit is jou normale betaalrekening (bijvoorbeeld ING rekening). Deze betaalrekening wordt gekoppeld aan de Raisin-rekening. Geld vanuit de Raisin-rekening kan dus alleen uitbetaald worden naar jou persoonlijke tegenrekening.

Raisin-rekening: Dit is je centrale transactierekening tussen je eigen tegenrekening en de spaar-depositorekening van de partnerbank. Dit is dus een soort tussenrekening bij de Raisin bank waar je geld tijdelijk opstaat voordat het naar de buitenlandse bank gaat. Geld op deze rekening is gegarandeerd onder het Duitse depositogarantiestelsel tot € 100.000 per bank.

Spaar- of depositorekening: Dit is de rekening bij de partnerbank die jij gekozen hebt via Raisin. Op deze rekening ontvang je een variabele spaarrente of een deposito spaarrente, afhankelijk van de keuze die jij gemaakt hebt. Geld op deze rekening is gegarandeerd onder het nationale depositogarantiestelsel van de geselecteerde bank tot € 100.000 per bank. Een snel voorbeeld: Heb je dus je geld gezet op een spaarrekening bij een Franse bank, dan is je geld gedekt via het Franse depositogarantiestelsel.

Geld stroomt dus via je tegenrekening naar de Raisin rekening naar de spaar- of depositorekening bij de partnerbank en vice versa. Als Raisin spaarder heb je uiteindelijk een persoonlijke overeenkomst met Raisin bank en met de gekozen partnerbank.

 

Uitleg werking van Raisin

Is sparen via Raisin betrouwbaar en veilig?

Vergunningen

Raisin opereert onder de bevoegdheid van de streng gereguleerde financiële regelgeving. Raisin heeft in Nederland een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en voldoet hiermee aan een groot aantal eisen en checks omtrent veiligheid en betrouwbaarheid. Daarnaast is de Raisin Bank (waar je Raisin-rekening ondergebracht is) een kredietinstelling met een volledige vergunning naar Duits recht en staat het onder toezicht van de Duitse autoriteit voor financieel toezicht (BaFin).

Raisin voldoet met deze vergunningen dus aan een groot aantal eisen. Hierdoor kunnen Raisin en de Raisin bank als betrouwbaar en veilig worden beschouwd.

Schaalgrote Raisin

Raisin is als spaarplatform start-up begonnen. In 2015 hadden ze 0,5 miljard aan spaargeld dat via hen liep en in 2016 hebben ze de 1 miljard grens bereikt. Ze zijn in de afgelopen jaren dus enorm gegroeid. Raisin heeft ondertussen 800.000 klanten in Europa en heeft momenteel voor meer dan 53 miljard euro (moment van schrijven april 2024) aan spaargeld dat via hun bij de partnerbanken is gestald. Raisin is dus zeker uit de start-up fase en kan gezien worden als een volwassen spaarplatform met een bepaalde schaalgrote. Hiermee neemt in algemene zin ook de betrouwbaarheid van het plaform toe. Doe echter alsnog goed je huiswerk en maak je eigen afwegingen, dat honderduizenden mensen je voorgingen, wil niet automatisch zeggen dat een platform niet failliet kan gaan (dit kan met ieder bedrijf gebeuren).

Depositogarantiestelsel

Alle aangesloten banken bij Raisin zijn Europees en vallen onder het EU depositogarantiestelsel. Mocht de partnerbank failliet gaan waar jij een spaarrekening hebt geopend, dan krijg je tot 100.000 euro (of soortgelijk bedrag in andere munteenheid, bijvoorbeeld Zweden) terug van het landelijke depositogarantiestelsel. Hiermee is het omvallen van de partnerbank dus geen risico meer en is je spaargeld veilig en gegarandeerd.

Ieder land is verantwoordelijk voor de betaling van zijn eigen depositogarantiestelsel, het is dus verstandig om naar de kredietrating van het land te kijken. Er is namelijk wel een risico in het niet meer kunnen betalen van het depositogarantiestelsel door een specifiek land (zie meer info in conclusie).

Mocht je geld tijdelijk op je Raisin-rekening (dit gaat via de Raisin bank) hebben staan, dan is dit geld gedekt onder het Duitse depositogarantiestelsel en dus tot 100.000 euro gedekt. Hiermee is het omvallen van Raisin dus ook geen risico meer en is je spaargeld veilig en gegarandeerd.

Heb je meer als 100.000 euro en wil je dit op een spaarrekening zetten? Dan is het verstandig om dit te spreiden over meerdere banken (bankvergunningen). De 100.000 euro garantie telt namelijk per bankvergunning. Een voorbeeld: je hebt 90.000 euro bij Bunq staan en 90.000 euro bij ING. Als beide failliet gaan ontvang je 180.000 euro terug via het Nederlandse depositogarantiestelsel, omdat je geld is gespreid over meerdere bankvergunningen. Stel je hebt 180.000 euro bij ING staan en ze gaan failliet, dan ontvang je 100.000 euro via het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Wat gebeurt er als Raisin omvalt?

Wat als Raisin failliet gaat? Als Raisin failliet gaat vallen ze weg in de relatie tussen de tegenrekening en de partnerbank. Jij hebt zelf een persoonlijke overeenkomst met de partnerbank, deze zal het spaargeld dan uiteindelijk terugstorten op jouw tegenrekening. Mocht je tijdelijk geld hebben staan op de Raisin-rekening dan valt dit onder het Duitse depositogarantiestelsel en betaalt de Duitse overheid spaargeld tot € 100.000 terug (uitbetalingstermijn: 7 werkdagen vanaf inwerkingtreding depositogarantiestelsel).

Goed om te vermelden. Mocht Raisin failliet gaan en vervolgens de Duitse overheid ook? Dan is het de vraag of je je geld terug krijgt. In onze ogen een theoretisch risico, wat ook kan gebeuren met je spaargeld in Nederland. Duitsland heeft namelijk een AAA-rating (net als Nederland) en is daarmee een van de weinige landen met de hoogste kredietwaardigheid. Daarnaast zal de Europese Unie er alles aan doen om te voorkomen dat dit gebeurt. Voor ons is dit dus een risico dat we bereid zijn om te nemen. Maak je eigen afweging, het is belangrijk om je eigen financiële keuzes te maken en je ervan bewust te zijn welke risico’s je neemt, dit is geen financieel advies.

Het Icesave debacle: Hoe zat dat ook alweer?

Veel mensen hebben twijfels bij het sparen in het buitenland vanwege het Icesave-debacle. Tijdens dit debacle ging de IJslandse bank Icesave failliet en kon de IJslandse overheid de spaarders niet volledig compenseren. Hierdoor waren veel Nederlandse spaarders hun geld kwijt. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid via internationale geschillen een overeenkomst bereikt om Nederlandse spaarders te compenseren. Uiteindelijk kregen Nederlandse spaarders tot € 100.000 hun geld terug.

IJsland is geen lid van de Europese Unie. Sinds dit debacle heeft de EU nieuwe richtlijnen opgesteld zodat spaargeld op rekeningen binnen de EU altijd gegarandeerd is. De depositogarantiestelsels zijn hierbij op elkaar afgestemd (€ 100.000 gedekt en binnen 15 werkdagen uitkeren). Wel is ieder land apart verantwoordelijk voor hun eigen nationale depositogarantiestelsel.

Er is dus veel veranderd sinds het Icesave debacle. Ook behoorde IJsland niet tot de Europese Unie. Maar het is niet helemaal onmogelijk dat een dergelijke situatie zich in de toekomst weer voor zal doen. Het is dus belangrijk om naar de kredietrating van het land te kijken.

Raisin consumentenbond

Is Raisin betrouwbaar en veilig volgens de consumentenbond. Die vraag proberen wij voor jou te beantwoorden. Over Raisin concludeerde de consumentenbond in een eerste indruk dat het “slimme en logische initiatieven” zijn. Daarnaast concludeerde de consumentenbond net als ons dat 100.000 euro gegarandeerd is bij de banken van Raisin (onder het garantiefonds van het specifieke land).

Toch benoemen ze ook duidelijk de risico’s.  Zo beschikte IJsland in 2008 ook over een garantiestelsel en zaten spaarders toch een tijdje in angst over hun spaargeld. Een land kan dus failliet gaan. “De afweging tussen risico en rendement moet uiteindelijk ieder voor zich maken”.

Specifieke risico’s per spaarproduct

Wil je meer weten over de betrouwbaarheid en veiligheid van een specifiek spaarproduct, check dan de risico’s op het productinformatieblad via de Raisin website. Check bijvoorbeeld voor het productinformatieblad van de Nordax bank deze pagina. Of check voor het informatieblad van de Orange bank deze pagina. Je vindt het productinformatieblad op deze pagina’s als je doorscrolt naar het kopje details.

Eigen pagina Raisin: Is sparen bij Raisin veilig?

Raisin heeft ook een eigen pagina waarin ze meer over zichzelf vertellen. Op deze pagina hebben ze ook een paragraaf “Is sparen bij Raisin Veilig?”. De informatie op deze pagina is vergelijkbaar met wat er in deze Raisin review staat. Maar wellicht vind je het toch interessant om het nog even door te nemen. Deze pagina vind je via deze link.

Raisin ervaringen

Ervaringen en reviews van andere gebruikers

Kijkend naar de verschillende review sites zijn de ervaringen met Raisin wisselend negatief en positief. Op trustpilot staan inmiddels 2000+ Raisin reviews en wordt het platform beoordeeld met gemiddeld een 4,2 (februari 2024). De negatieve ervaringen gaan vooral over het aanmeld en verificatie proces bij het openen van de Raisin-rekening. Tijdens het aanmeldproces is aandacht en nauwkeurigheid vereist, omdat een klein foutje lijkt te leiden tot een afkeuring van de aanvraag en je dus weer opnieuw kunt beginnen. Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld word je door een Engels sprekende medewerker gebeld om jouw gegevens te controleren, dat is misschien wat lastig als je Engels niet zo goed is.

Zoals beschreven gaan de negatieve reacties vooral over het aanmeldproces en zitten er geen wereldschokkende ervaringen tussen over de veiligheid en betrouwbaarheid van de Raisin bank. Voor ons dus geen rode vlagen en daarnaast ook een groot aantal positieve ervaringen. Je zou het lastige aanmeldproces ook als iets positiefs kunnen beschouwen, namelijk: Raisin neemt de veiligheid van hun klanten erg serieus en hiervoor moeten ze zeker weten dat hun klanten echte mensen zijn en hun gegevens kloppen.

Onze ervaringen met Raisin

Wij hebben een spaardeposito via Raisin geopend bij Orange bank. Wij zijn enorm enthousiast over het platform, je krijgt namelijk een veel hogere rente ten opzichte van de Nederlandse grootbanken en het is zo goed als risicoloos (in onze beleving). Erg fijn om naast de beleggingen ook weer eens wat rendement op spaargeld te krijgen. Onze ervaring met Raisin is dus erg positief.

Het aanmeldproces was even een gedoe en is wat lastig, maar voor ons staat veiligheid voorop en is dit juist een teken dat Raisin de veiligheid serieus neemt. Wel is het zeker een verbeterpunt voor het Raisin platform. Het aanmelden duurt allemaal wel erg lang namelijk. Meer weten over het aanmeldproces? Check: hoe werkt het aanmeldproces van Raisin? Waarin we ons aanmeldproces en onze ervaringen in dit proces beschrijven.

Conclusie Raisin review: Is Raisin betrouwbaar en veilig?

De conclusie van onze Raisin review is: Ja naar onze mening is Raisin veilig en betrouwbaar. Wij hebben dan ook een spaardeposito via Raisin geopend en zijn enorm enthousiast. We sparen bij Raisin met veel plezier en vertrouwen. Onze ervaring met Raisin is dus positief.

Maar natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waardoor Raisin failliet gaat of een van de partnerbanken failliet gaat. Mocht dit gebeuren dan zijn naar onze mening de risico’s grotendeels afgedekt (Risico omvallen Raisin afgedekt met depositogarantiestelsel Duitsland) (Risico omvallen partnerbank afgedekt door landelijke depositogarantiestelsel). Het enige risico is dat als een partnerbank failliet gaat het specifieke land haar depositostelsel niet meer kan garanderen en het land failliet gaat. De kans dat dit gebeurt in een land met een AAA of AA rating in Europa schatten wij als enorm klein in en dit kan net zo goed met je spaargeld in Nederland gebeuren. Oftewel dit is een risico dat wij wel zijn bereid om te nemen. Dit is geen financieel advies. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes, het is belangrijk je eigen afwegingen en keuzes te maken!

Wij adviseren je deze pagina van Raisin zelf ook nog even door te nemen. Op deze pagina hebben ze ook een paragraaf over de betrouwbaarheid en veiligheid van Raisin. De informatie is vergelijkbaar met onze Raisin review. Maar het is misschien goed om het toch ook even op hun website door te lezen.

Vind je het moeilijk om een bank te kiezen van Raisin? Wij hebben een uitgebreid stappenplan geschreven met daarin onze keuzes en afwegingen. Wij denken dat dit erg nuttig is om een partnerbank te kiezen. Dit stappenplan vind je hier.

Vond je onze artikelen over Raisin nuttig en wil je je aanmelden bij Raisin? Meld je dan aan via deze link. Op die manier ontvangen wij een kleine vergoeding en dit kost jou niks extra’s. Een win-winsituatie dus. Jij waardevolle informatie en wij een kleine bijdrage.

error: Content is protected !!