Nu de rentes aan het stijgen zijn, hebben wij her geëvalueerd waar wij ons spaargeld neer willen neerzetten. De Nederlandse grootbanken in Nederland komen namelijk nog niet in de buurt bij de huidige Europese rente. Wel geeft spaarplatform Raisin aantrekkelijke variabele en deposito rentes, vandaar dat wij onszelf eens helemaal in Raisin verdiept hebben. Onze complete Raisin review vind je hier. In dit artikel willen we je graag meenemen in de afwegingen die we maken om wel of niet een rekening bij Raisin te openen en welke partnerbank we gekozen hebben. Veel leesplezier!

Dit is geen advies. We willen alleen ons uitzoekwerk en afwegingen met jou delen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes, dus is het belangrijk je eigen afwegingen en keuzes te maken! Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom sparen bij Raisin en geen Nederlandse staatsobligaties kopen?

In onze afweging wat te doen met ons spaargeld hebben we ook gekeken naar de optie om Nederlandse staatsobligaties te kopen in plaats van te sparen via Raisin. Onze gedachte was namelijk: waarom zou je je geld ergens op een buitenlandse bank zetten, als een Nederlandse staatsobligatie hetzelfde rendement geeft? Onze reden om dit niet te doen is het verschil in belastingdruk en de transactiekosten voor het aankopen van staatsobligaties. Transactiekosten gaan namelijk ten koste van het rendement, maar de hoofdreden is het verschil in belastingdruk.

In Nederland betaal je namelijk tot 2026 vermogensbelasting op fictief rendement (2023: 57.000 euro per persoon vrijgesteld) over je vermogen. Omdat obligaties in de categorie overige bezittingen vallen betaal je over obligaties dus 1,97% vermogensbelasting in 2023 (2023: 6,17% forfaitair rendement * 32% belasting = 1,97% vermogenbelasting). Het forfaitair rendement is dus een stuk hoger dan het daadwerkelijke rendement op de staatsobligaties, waardoor je meer belasting moet betalen.

Spaargeld valt in een andere categorie, namelijk banktegoeden. Hierbij betaal je een forfaitair rendement gebaseerd op het gemiddelde maandelijks rentepercentage. In 2023 betaal je dan 0,11% vermogensbelasting (2023: 0,32% forfaitair rendement * 32% = 0,11% vermogensbelasting). Het forfaitair rendement is een stuk lager dan het daadwerkelijke rendement op een deposito, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Het Icesave-debacle

Veel mensen hebben twijfels bij het sparen in het buitenland vanwege het Icesave-debacle. Tijdens dit debacle ging de IJslandse bank Icesave failliet en kon de IJslandse overheid de spaarders niet volledig compenseren. Hierdoor waren veel Nederlandse spaarders hun geld kwijt. Uiteindelijk heeft de Nederlandse overheid via internationale geschillen een overeenkomst bereikt om Nederlandse spaarders te compenseren. Uiteindelijk kregen Nederlandse spaarders tot € 100.000 hun geld terug.

IJsland is geen lid van de Europese Unie. Sinds dit debacle heeft de EU nieuwe richtlijnen opgesteld zodat spaargeld op rekeningen binnen de EU altijd gegarandeerd is. De depositogarantiestelsels zijn hierbij op elkaar afgestemd (€ 100.000 gedekt en binnen 15 werkdagen uitkeren). Wel is ieder land apart verantwoordelijk voor hun eigen nationale depositogarantiestelsel. Er is dus een hoop positiefs verandert sinds het Icesave-debacle. Echter is het belangrijk om te beseffen dat landen ook failliet kunnen gaan. De kans hierop is over het algemeen niet zo groot, maar het kan wel gebeuren. Check even de kredietrating van een land, deze weerspiegeld namelijk de financiële betrouwbaarheid van een land.

Raisin betrouwbaar?

Raisin heeft ondertussen een behoorlijk aantal klanten en partnerbanken en valt onder het toezicht van de Duitse BaFin, oftewel de Duitse variant van de Autoriteit Financiële markten (AFM). Daarnaast heeft Raisin een vergunning van de Nederlandse AFM en valt het geld op een Raisin-rekening onder het Duitse depositogarantiestelsel. Is Raisin betrouwbaar? Daar lijkt het wel op, maar natuurlijk kan ieder bedrijf failliet gaan. Belangrijk is dus om te kijken hoe je je risico’s kunt beperken en dat kan zeker via Raisin (en de Nationale garantiestelsels). Wil je meer weten over de betrouwbaarheid en veiligheid van Raisin, we hebben een artikel geschreven met als onderwerp: Raisin betrouwbaar en veilig? Onze Raisin review.

Onze afwegingen voor het kiezen van een deposito bank op Raisin?

Op basis van bovenstaande onderzoek dat we gedaan hebben, vinden we de volgende criteria belangrijk in onze keuze voor een partnerbank via Raisin:

  • De bank moet in een land gevestigd zijn met een goede kredietrating. Dit om het spaar risico te minimaliseren dat een bank of land failliet gaat.
  • We willen een deposito spaarrekening openen. We hebben een potje met geld dat we voor 1 jaar kunnen missen, dus is het voordelig om te deposito sparen in plaats van variabel sparen.

Gebaseerd op bovenstaande, vallen banken in Letland, Estland, Italië, Portugal, Litouwen, Tsjechië, Slowakije af. De kredietrating van het land is hier gewoonweg niet goed genoeg. Uiteindelijk blijven er 2 landen over: Zweden en Frankrijk. Waarbinnen 3 banken een goede spaarrente bieden voor een 1-jarig deposito: Orange bank, Klarna en Nordax bank.

Klarna

Klarna valt onder het Zweedse depositogarantiestelsel, heeft een leuke rente per jaar en je hoeft geen formulieren in te vullen om bronbelasting te voorkomen. Kortom, dit leek onze de ideale kandidaat. Nadat we Klarna wat verder onderzocht hebben, heeft dit uiteindelijk toch niet onze voorkeur. Klarna verdient namelijk het grootste deel van hun geld met het ”shop nu – betaal later” concept, waar wij persoonlijk geen grote fan van zijn. Uiteindelijk financiert je spaargeld bij dit bedrijf dus het “shop nu – betaal later” concept. Wij kunnen niet achter dit concept staan en willen ons spaargeld hier dan ook niet neerzetten.

Wil je meer weten over de Klarna bank: Wij hebben ons helemaal in deze bank verdiept. Check hier onze Klarna bank review.

Nordax bank

Nordax bank valt onder het Zweedse depositogarantiestelsel, heeft een leuke rente per jaar en je hoeft geen formulieren in te vullen om bronbelasting te voorkomen. Nadat Klarna afgevallen was leek dit ons de ideale kandidaat. Het enige lastige aan een Zweedse bank vinden we het valuta-risico. Mocht Nordax bank failliet gaan dan betaald het Zweedse depositogarantiestelsel uit in Zweedse kronen. Het nadeel hiervan is dat deze dan terug gewisseld moeten worden naar euro’s, waarbij je vaak een opslag betaald om geld te wisselen. Daarnaast bestaat er het risico dat de Zweedse Kroon keldert (wat niet raar is als een Zweedse bank failliet gaat), waardoor er tussen het moment dat jij de Zweedse Kronen ontvangt en je ze weer terug naar euro’s kunt omwisselen, de koers gezakt zou kunnen zijn. Dit valuta-risico lijkt niet groot te zijn, sinds de Zweedse kroon een enorm stabiele munt is, maar het blijft naar onze mening toch lastig in te schatten en dus een risico.

Mocht je meer willen weten over de Nordax bank: Wij hebben ons een helemaal in deze bank verdiept. Check hier onze Nordax bank artikel.

Orange bank

Orange bank is een volledige dochter van het telecombedrijf Orange Group, valt onder het Franse depositogarantiestelsel en heeft een leuke rente per jaar. Wel moet je een formulier invullen om te voorkomen dat je bronbelasting betaald. Het spaardeposito loopt namelijk via een Spaanse vestiging van Orange group, maar valt onder de Franse bankvergunning en daarmee onder het Franse depositogarantiestelsel. Vanaf 1 januari 2024 valt dit deposito via Raisin niet meer onder de Spaanse vestiging, maar onder de Franse hoofdvestiging (hoef je geen bronbelasting formulier meer in te vullen).

Wil je meer informatie over de Orange bank? Check dan hier ons Orange Bank artikel.

Conclusie

Uiteindelijk hebben wij Orange bank gekozen om een depositorekening te openen. Onze afweging: het risico dat Raisin failliet gaat, is afgedekt door het Duitse depositogarantiestelsel en een persoonlijke overeenkomst met de Orange bank. Het risico dat Orange bank failliet gaat, is afgedekt door het Franse depositogarantiestelsel. Daarnaast hebben we geen persoonlijke bezwaren (o.b.v. de activiteiten van Orange group) om ons geld bij Orange bank te stallen. Het enige echte risico zou zijn dat de Franse overheid failliet gaat, Frankrijk heeft een sterke economie en met de euro als munt zal de EU er alles aan doen om dit te voorkomen. Voor ons is dit dus een acceptabel risico. Maak je eigen afweging, het is belangrijk om je eigen financiële keuzes te maken en je ervan bewust te zijn welke risico’s je neemt, dit is geen financieel advies.

Een nadeel is dat je een extra formulier in moet vullen om te voorkomen dat je bronbelasting betaald. Dit formulier is al vooraf ingevuld door Raisin en hoef je alleen maar te ondertekenen. Dat is in onze beleving een kleine moeite voor een mooi rendement op spaargeld met een zeer beperkt risico. Onze uiteindelijke keuze is dus Orange bank. We hebben uiteindelijk niet voor de Nordax bank gekozen omdat we het valuta risico toch willen vermijden.

Mocht je meer willen weten over hoe ons aanmeldproces is verlopen en wat onze ervaringen zijn check dan: Hoe werkt het aanmeldproces van Raisin? Onze ervaringen.

Naast onze 1-jarige deposito bij Orange bank hebben wij gekozen om ons variabele spaargeld bij Bunq bank tegen een aantrekkelijke variabele rente te zetten. De voornaamste reden hiervoor is dat het een bank is met een Nederlandse bankvergunning, die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt. Wil je meer weten over onze afwegingen om voor Bunq te kiezen? Check dan hier onze Bunq bank review.

error: Content is protected !!