Het depositogarantiestelsel uitgelegd: Details per Europees land

In dit artikel gaan we dieper in op het Europese depositogarnatiestelsel. Het depositogarantiestelsel vormt namelijk de belangrijkste veiligheidsgarantie voor het sparen in het buitenland. Toen wij wouden starten met sparen via Raisin (zie hier onze Raisin review) hadden wij een behoorlijk aantal kritische vragen rondom het depositogarantiestelsel en het was moeilijk om hier een duidelijk en eenduidig antwoord op te krijgen. In dit artikel proberen we het depositogarantiestelsel dan ook duidelijk uit te leggen en de belangrijke vragen die wij hadden voor je te beantwoorden. Belangrijke vragen die wij hadden zijn: Hoe snel krijgen spaarders hun spaargeld terug als een bank failliet gaat? Hoe worden de depositogarantiefondsen gefinancieerd? En wat gebeurt er als een bank failliet gaat en er zit niet genoeg geld in het depositogarantiefonds? Hoeveel geld zit er in de depositogarantiefondsen van verschillende europese landen? Wil je antwoord op deze vragen? Lees snel verder.

Het depositogarantiestelsel uitgelegd

Het depositogarantiestelsel is bedacht om te voorkomen dat spaarders hun zuurverdiende spaargeld verliezen en om vertrouwen in het “spaarsysteem” te bevorderen. Mensen werken hun hele leven om geld opzij te zetten (voor pensioen, een huis, studie van kinderen, etc.) en het is dan ook belangrijk dat spaargeld veilig is. Mensen willen absoluut niet hun spaargeld verliezen. Als mensen het vertrouwen in een bank verliezen kan er een bankenrun ontstaan (in het verleden diverse malen gebeurt). Bij een bankenrun halen mensen hun geld van hun rekening, omdat ze hun vertrouwen in de bank/financiele systeem, kwijt zijn. Als dit gebeurt kan dit tot gevolg hebben dat een bank failliet gaat. Hierdoor kunnen andere banken ook weer in moeilijkheden komen en kan het hele financiele systeem aan het wankelen gebracht worden. De overheid wil dit voorkomen en met het depositogarantiestelsel geven ze de spaarder de zekerheid dat als de bank failliet gaat, hij zijn spaargeld terugkrijgt vanuit het depositogarantiestelsel. Dit bevordert het vertrouwen in de veiligheid van je spaargeld enorm en voorkomt “bankruns”. 

Na de kredietrcrisis in 2007/2008 is het depositogarantiestelsel verder gestandaardiseerd voor alle EU landen. Tot 2008 was dit de 1e 20.000 euro 100% gegarandeert en de 2e 20.000 euro voor 90% gegarandeert, effectief was dus 38.000 euro spaargeld gegarandeert. Na 2008 is dit 100.000 euro geworden. In alle EU landen is dus tot 100.000 euro ( of een equivalent in lokale valuta) per bank beschermt. Deze 100.000 euro garantie geldt dus per bankvergunning. Heb je meer als 100.000 euro spaargeld? Dan is het verstandig om dit te spreiden over verschillende banken, zodat het onder verschillende bankvergunning valt en je spaargeld dus nog steeds gedekt is.

In welk land de bank gevestigd is bepaald onder welk nationaal depositogarantiestelsel de bank valt. Zie in onderstaande tabel een overzicht van de verschillende depositogarantiestelsel en hun details.

Hoe worden de depositogarantiefondsen gefinancierd?

Na de kredietcrisis in 2007/2008 zijn de normen voor de depositogarantiestelsels verscherpt en zijn er minimumnormen op EU-niveau afgesproken. Hierbij is ook een nieuw EU-standaard financieringsmodel ontstaan. Banken betalen ieder jaar een jaarlijkse bijdrage aan het nationale depositogarantiefonds. De hoogte van deze jaarlijkse bijdrage is mede afhankelijk van het risicoprofiel van de bank.  Het depositogarantiestelsel kun je dus eigenlijk zien als een verzekeringsfonds van de banken. Dit om te voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor een failliete bank. De depositogarantiestelsels worden dus gefinancierd door de banken.

Dit financieringsmodel is ingegaan op 2014 met de richtlijn 2014/49/EU. Sommige depositogarantiestelsel waren in het verleden op een andere manier gefinancieerd. Hierdoor zijn sommige landen pas in 2014 begonnen met het vullen van dit depositogarantiefonds, dit kan dan ook de grote verschillen per fonds verklaren.

Deze nieuwe richtlijn 2014/49/EU stelt ook dat de nationale depositogarantiestelsels uiterlijk 2024 een reserve van minimaal 0,8% van de gedekte banktegoeden opgebouwd moet hebben en aan moeten houden. Kijkend naar de cijfers van de verschillende fondsen per land (zie onderstaande tabel) is er voor sommige landen dus nog werk aan de winkel.

Hoe snel krijgen spaarders hun spaargeld terug als een bank failliet gaat? (Terugbetalingstermijn depositogarantiestelsel)

Voor alle landen binnen de EU geldt een terugbetalingstermijn van 7 werkdagen (sinds 1 januari 2024 is dit de minimumnorm). Deze terugbetalingstermijn van 7 werkdagen geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van het depositogarantiestelsel. In praktijk kan de procedure verscheidene weken in beslag nemen, voordat de autoriteiten het depositogarantiestelsel in werking stellen. Hou er dus rekening mee dat dit proces zomaar een maand of wellicht langer kan duren.

Wat als een bank failliet gaat en er zit niet genoeg geld in het depositogarantiefonds?

Kijkend naar hoeveel geld er als reserve aangehouden wordt in een depositogarantiefonds versus hoeveel spaargeld er in een land is (zie tabel per land), lijkt dit bedrag ons erg laag. Als een grote bank omvalt, lijkt het ons dat er niet genoeg geld in het fonds zit om alle spaarders uit te betalen (voor een kleine bank wel). Echter heeft volgens de Europese Banken Autoriteit de hoeveelheid geld in het depositogarantiestelsel geen enkele impact op deze garantie, in alle gevallen, zal er geld beschikbaar komen door alternatieve financiering. Komt een depositogarantiestelsel dus geld tekort dan kan het altijd geld bijlenen om aan de garantie te voldoen.

Komt een nationaal depositogarantiestelsel, na een bank faillissement, dus geld te kort, dan zal het via de beheerder (de nationale centrale bank) een extra bijdrage vragen aan de deelnemende banken. Mochten de banken deze bijdrage niet kunnen betalen dan kan het fonds geld lenen en in het uiterste geval kan het land (via de minister van Financiën) een overbruggingskrediet geven.

In de productinformatiebladen van de verschillende spaarproducten via Raisin staat echter het volgende: “Indien de beschikbare middelen in het depositogarantiefonds niet volstaan om het totaal aan gedekte banktegoeden bij de Bank te dekken, is het betrokken land niet verplicht in te springen voor de resterende aan rekeninghouders verschuldigde bedragen.” (Wil je meer weten over Raisin, check onze Raisin review hier: Is Raisin betrouwbaar en veilig?).

Zoals je de tekst leest zal het land officieel niet de verplichting hebben om in te springen voor de resterende schulden van rekeninghouders, als er te weinig geld beschikbaar is in het depositogarantiestelsel. Onze verwachting is echter dat in de praktijk een land altijd in zal springen voor de resterende schulden. Doet het dit niet, dan heeft dit namelijk enorme gevolgen voor de financiële stabiliteit in het land. Dit zal een land te allen tijde willen voorkomen.

Overzicht details depositogarantiestelsel per land

Onderstaande tabel is samengesteld op basis van de informatie op deze pagina van Raisin over het depositogarantiestelsel en deze pagina van de European Banking Authority. Helaas zijn de beschikbare getallen relatief oud (31 dec 2022). Naar verwachting zullen de jaarcijfers van 2023 echter snel bekend worden. Zodra deze bekend zijn zullen wij onderstaande informatie updaten.

Land:Garantiefonds/beheerder:Beschermingslimiet:Terugbetalingsvaluta:Terugbetalingstermijn:Aangehouden reserves
 (per 31/12/2022):
Gedekt spaargeld
(per 31/12/2022):
Reserves als % van gedekt spaargeld
BelgiëGarantiefonds (GF)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 4,995 miljard€ 343,352 miljard1,98%
DuitslandEntschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 4,484 miljard€ 710,885 miljard0,63%
EstlandTagatisfond (TF)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,283 miljard€ 19,707 miljard1,44%
FinlandTalletussuojarahasto/Financial Stability Authority€ 100.000Euro7 werkdagen€ 1,428 miljard€ 152,799 miljard0,93%
FrankrijkFonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 6,668 miljard€ 1466,621 miljard0,45%
ItaliëFondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,665 miljard€ 121,431 miljard0,55%
LetlandLatvijas Noguldījumu garantiju fonds (NGF)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,176 miljard€ 10,574 miljard1,66%
LitouwenIndėlių ir investicijų draudimas (Iidraudimas)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,280 miljard€ 26,272 miljard1,06%
NederlandNederlandse Depositogarantiestelsel/De Nederlandsche Bank€ 100.000Euro7 werkdagen€ 3,611 miljard€ 586,423 miljard0,62%
NoorwegenBankenes Sikringsfond€ 100.000Noorse Kroon7 werkdagen€ 1,810 miljard€ 137,759 miljard1,31%
OostenrijkEinlagensicherung AUSTRIA GmbH€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,673 miljard€ 101,454 miljard0,66%
PolenBankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)€ 100.000Poolse złoty7 werkdagen€ 4,031 miljard€ 228,191 miljard1,77%
PortugalFundo de Garantia de Depósitos (FGD)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 1,679 miljard€ 178,483 miljard0,94%
RoemeniëFondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)€ 100.000Roemeense leu7 werkdagen€ 1,465 miljard€ 54,611 miljard2,68%
SlowakijeFond ochrany vkladov (Fov)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 0,331 miljard€ 41,086 miljard0,81%
SpanjeFondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD)€ 100.000Euro7 werkdagen€ 6,609 miljard€ 884,543 miljard0,75%
Tsjechië

Gara

nční Systém Finančního Trhu (GSFT)

€ 100.000Tsjechische kroon7 werkdagen€ 0,581 miljard€ 137,743 miljard0,42%
ZwedenRiksgäldenSEK 1.050.000Zweedse kroon7 werkdagen€ 4,080 miljard€ 205,964 miljard1,98%

Depositogarantiestelsel Nederland

Ter vergelijking beschrijven we eerst het Nederlandse depositogarantiestelsel. Om erachter te komen of sparen in het buitenland meer risico heeft dan in Nederland, is het dus goed om te weten hoe het in Nederland is geregeld. Zo kun je zelf een goede vergelijking maken.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Nederlandse bank. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 3,611 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 586,423 (31/12/2022) miljard euro aan Nederlands spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,62% van het gedekte spaargeld.

Depositogarantiestelsel Duitsland

Het Duitse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Duitse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 4.484 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 710,885 (31/12/2022) miljard euro aan Duits spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,63% van het gedekte spaargeld.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Duitse depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel België

Het Belgische depositogarantiestelsel wordt beheerd door het Garantiefonds (GF). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Belgische depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 4,995 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 343,352 (31/12/2022) miljard euro aan Belgisch spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,98% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in België is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Belgische depositogarantiestelsel.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Belgische depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel Frankrijk

Het Franse depositogarantiestelsel wordt beheerd door het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Franse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 6,668 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 1466,621 (31/12/2022) miljard euro aan Frans spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,45% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Frankrijk is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Franse depositogarantiestelsel.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Franse depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel Zweden

Het Zweedse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Riksgälden. Tot 1.050.000 Zweedse kronen (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Zweedse depositogarantiestelsel. Dit staat momenteel (1-5-24) gelijk aan circa 90.000 euro. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 4,080 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 205,964 (31/12/2022) miljard euro aan Zweeds spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,98% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Zweden is de Zweedse Kroon. Voorheen was het zo dat het Zweedse depositogarantiestelsel in Zweedse kronen uitbetaald. Dit is echter recent verandert: Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Zweedse depositogarantiestelsel buitenlandse spaarders gewoon in euro’s uit. Er ontstaat dus geen valutarisico meer bij het sparen in Zweden.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Zweedse depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel Noorwegen

Het Noorse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Bankenes Sikringsfond. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Noorse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 1,810 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 137,759 (31/12/2022) miljard euro aan Noors spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,31% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Noorwegen is de Noorse Kroon. Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Noorse depositogarantiestelsel buitenlandse spaarders gewoon in euro’s uit. Er ontstaat hierbij dus geen valuarisico.

Depositogarantiestelsel Finland

Het Finse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Talletussuojarahasto. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Finse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 1,428 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 152,799 (31/12/2022) miljard euro aan Fins spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,93% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Finland is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Finse depositogarantiestelsel.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Finse depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel Denemarken

Het Deense depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Garantiformuen. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Deense depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 1,131 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 113,596 (31/12/2022) miljard euro aan Deens spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,00% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Denemarken is de Deense Kroon. Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Deense depositogarantiestelsel in Deense Kronen uit. Hierbij ontstaat dus een valuta risico.

Depositogarantiestelsel Ierland

Het Ierse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Irish Deposit Guarantee Scheme. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Ierse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,878 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 136,213 (31/12/2022) miljard euro aan Iers spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,64% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Ierland is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Ierse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Estland

Het Estse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Tagatisfond (TF). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Estse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,283 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 19,707 (31/12/2022) miljard euro aan Ests spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,44% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Estland is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Estse depositogarantiestelsel.

Wij hebben de volgende review(s) geschreven over banken onder het Estse depositogarantiestelsel:

Depositogarantiestelsel Italië

Het Italiaanse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Italiaanse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,665 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 121,431 (31/12/2022) miljard euro aan Italiaans spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,55% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Italië is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Italische depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Spanje

Het Spaanse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Spaanse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 6,609 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 884,543 (31/12/2022) miljard euro aan Spaans spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,75% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Spanje is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Spaanse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Portugal

Het Portugese depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Portugese depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 1,679 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 178,483 (31/12/2022) miljard euro aan Portugees spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,94% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Portugal is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Portugese depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Letland

Het Letse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Latvijas Noguldījumu garantiju fonds (NGF). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Letse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,176 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 10,574 (31/12/2022) miljard euro aan Lets spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,66% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Letland is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Letse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Slowakije

Het Slowaakse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Fond ochrany vkladov (Fov). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Slowaakse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,331 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 41,086 (31/12/2022) miljard euro aan Slowaaks spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,81% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Slowakije is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Slowaakse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Litouwen

Het Litouwse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Indėlių ir investicijų draudimas (Iidraudimas). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Litouwse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,280 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 26,272 (31/12/2022) miljard euro aan Litouws spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,06% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Litouwen is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Litouwse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Oostenrijk

Het Oostenrijkse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Einlagensicherung AUSTRIA GmbH. Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Oostenrijkse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,673 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 101,454 (31/12/2022) miljard euro aan Oostenrijks spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,66% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Oostenrijk is de euro. Er ontstaat dus geen valuatrisico bij de uitbetaling van het Oostenrijkse depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel Polen

Het Poolse depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Poolse depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 4,031 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 228,191 (31/12/2022) miljard euro aan Pools spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 1,77% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Polen is de Poolse Zloty. Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Poolse depositogarantiestelsel in Poolse Zloty uit. Hierbij ontstaat dus een valuta risico.

Depositogarantiestelsel Tsjechië

Het Tsjechische depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Garanční Systém Finančního Trhu (GSFT). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Tsjechische depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 0,581 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 137,743 (31/12/2022) miljard euro aan Tsjechisch spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 0,42% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Tsjechië is de Tjechische Kroon. Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Tjechische depositogarantiestelsel in Tjechische kronen uit. Hierbij ontstaat dus een valuta risico.

Depositogarantiestelsel Roemenië

Het Roemeense depositogarantiestelsel wordt beheerd door de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB). Tot 100.000 euro (per bankvergunning) is gegarandeerd onder het Roemeense depositogarantiestelsel. De terugbetalingstermijn na het in werking stellen van het depositogarantiestelsel is 7 werkdagen.

In het depositogarantiestelsel fonds zit 1,465 miljard euro (31/12/2022) en dit dekt 54,611 (31/12/2022) miljard euro aan Roemeens spaargeld. De reserves in het fonds zijn dus 2,68% van het gedekte spaargeld.

De munteenheid in Roemenië is de Romeense Leu. Als je een rekening in euro’s aanhoud (via bijvoorbeeld Raisin) en de betreffende bank gaat failliet, dan betaald het Roemeense depositogarantiestelsel in Romeense Leu uit. Hierbij ontstaat dus een valuta risico.

Andere interressante artikkelen rondom sparen in het buitenland / Raisin:

We hopen dat dit artikel nuttig en bruikbaar was. Naast dit artikel hebben we nog een aantal andere artikelen geschreven rondom het sparen in het buitenland of sparen via Raisin:

 

 

error: Content is protected !!