Wat is een Omnibus (trust) rekening?

Een omnibus (trust) rekening is een bewaarrekening waarbij de activa (bijvoorbeeld spaargeld of aandelen) van meerdere gebruikers wordt gecombineerd op één rekening. Dit is een tegenhanger van de traditioneel gescheiden rekeningen.

De voordelen van een omnibus rekening zijn:

  • Operationele efficiëntie: één rekening vereenvoudigt de transactieverwerking.
  • Kostenbesparing: voortvloeiend uit een betere operationele efficiëntie dalen de administratieve kosten.
  • Verbeterde liquiditeit: Het samengevoegde geld (activa) op één rekening biedt banken meer flexibiliteit en mogelijkheden voor handels/investeringsactiviteiten.

Er zitten echter ook een aantal nadelen/risico’s aan een omnibus rekening:

  • Gebrek aan transparantie: Het maakt het moeilijk om specifiek geld (activa) van één gebruiker te volgen. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over het eigendomsrecht.
  • Risico op illegale activiteiten: Vanwege de gedeelde structuur en anonimiteit wordt het soms gebruikt om de identiteit te verbergen (voor illegale activiteiten).
  • tegenpartij risico: Afhankelijkheid van de bewaarder van de omnibus rekening. Als de bewaarder in financiële problemen komt, kan het samengevoegde geld (activa) in problemen komen.

Veel brokers gebruiken een Omnibus rekening. Op die manier worden de bezittingen van de klanten (aandelen) gescheiden van die van de broker. Mocht de broker failliet gaan, dan blijven jouw aandelen dus van jou. Ook wordt het soms bij spaargeld gebruikt. Trade Republic gebruikt bijvoorbeeld omnibus trust rekeningen, om het spaargeld van haar klanten bij partnerbanken te stallen.

Omnibus-rekening-VS-gescheiden-rekening